Wat is mantelzorg?

  • Mantelzorg is intensieve of regelmatige zorg (meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden), is onbetaald en komt voort uit de persoonlijke relatie (huisgenoten, familie, vrienden).

  • Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers die langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen. In Noord-Brabant zijn dat er 385.000 mantelzorgers waarvan 66.000 (zwaar) overbelast blijken te zijn.

  • Beter managen van problemen kan veel oplossen. Door adequaat casemanagement (de mantelzorger geeft aan als het te zwaar wordt) vindt opname 3,7 maand later plaats wat in 2050 een besparing oplevert van bijna 28 miljoen verpleegdagen (3,7 x 30 x 250.000)  ofwel 4,5 miljard euro bij inzet van ZZP5 (Henk Kraijo).

Verankering mantelzorg in WMO

Het ministerie onderschrijft dat mantelzorg zwaar is. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat het ondersteunen van deze doelgroep een uitdrukkelijke taak is van beroepskrachten. In de Kamerbrief  Versterken, verlichten, verbinden (juli 2013) en Voorgang versterken, verlichten, verbinden (nov 2013) stelt hij:

 

"De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving wordt groter. De kern van mijn beleid is dat ik de informele ondersteuning en zorg wil versterken, verlichten en verbinden. Versterken, omdat de positie van informele ondersteuning en zorg goed moet worden verankerd in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. Verlichten, omdat juist vanwege de grote waarde van het geven van hulp en ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning verdienen. Verbinden, omdat de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorg en de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, beter kan en moet."

 

De BRIZ onderschrijft dit en gebruikt de 3 V's als kapstok en meetlat voor haar projecten.

Model Mantelzorgondersteuning: meten is weten

De mantelzorger heeft verschillende rollen en weet deze meestal prima zelf vorm te geven. Ze is partner in de zorg (werk met haar samen), ze is cliënt (ondersteun haar), ze is persoonlijk betrokkene (faciliteer haar) en ze is ervaringsdeskundig (stem met haar af). Door met elkaar in gesprek te gaan wordt vanzelf duidelijk hoe de belasting is en welke ondersteuning nodig is.

 

De BRIZ biedt hiervoor een handige tool. Het Model Mantelzorgondersteuning (MMo) is een praktisch instrument (een vragenlijst met open en gesloten vragen) om met de mantelzorger in gesprek te gaan, om (dreigende) overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Tevens levert het MMo input voor gemeentelijk mantelzorgbeleid en helpt het aanbieders van zorg en welzijn hun mantelzorgondersteuning te verbeteren.

 

In 2014 heeft de BRIZ het Model Mantelzorgondersteuning (MMo) (door)ontwikkeld om het gesprek aan te gaan met de mantelzorger. Het met elkaar in gesprek gaan is een belangrijke voorwaarde om zorg(en) met elkaar te delen en open te staan voor ondersteuning waar dat nodig en mogelijk is. In 2015 wil zij meer gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn aanmoedigen om de mantelzorger te betrekken in het zorgplan, al dan niet met hulp van het inzetten van het MMo.

 

Het model

De toelichting op het model

Special Naar een mantelzorgvriendelijke gemeente

Model Mantelzorgondersteuning A4

Acties BRIZ

  • Verankering mantelzorgondersteuning binnen gemeenten en instellingen voor zorg en welzijn
  • Van Dementievriendelijk naar Mantelzorgvriendelijk
  • Respijtzorg in het gemeenschapshuis

Contact

Postadres
Postbus 271 5000 AG Tilburg

Bezoekadres
p/a Zet Statenlaan 4 Tilburg

Sluiten
http://www.briz.nl/