Individuele ondersteuning, ervaringen en verhalen

De BRIZ behartigt de collectieve belangen van de Brabantse mantelzorger. Voor informatie over individuele belangenbehartiging of ondersteuning kunt u terecht bij het plaatselijke Steunpunt Mantelzorg. De contactgegevens van deze steunpunten en overige mantelzorginformatie kunt vinden op www.mezzo.nl

 

Vormen van mantelzorgondersteuning

 1. Fysiek aanbod:
  • Steunpunt Mantelzorg. Voor informatie, advies en begeleiding over ziekten, zorg en ondersteuning, wet- en regelgeving, lotgenotencontact en psycho-educatie. Zie www.mezzo.nl voor lokale adressen en meer praktische informatie over mantelzorg.
  • WMO-loket. Het loket biedt informatie over het inschakelen van huishoudelijke hulp, respijtzorg, welzijns- en gemaksdiensten [bijv. maaltijdservice, boodschappendienst], en het aanvragen van hulpmiddelen.
  • Casemanagers zoals een mantelzorgmakelaar, ouderenadviseur of dementieconsulent bieden advies en begeleiding op individueel niveau over allerlei (mantel)zorg gerelateerde zaken.
  • Patiëntenverenigingen zoals Alzheimer Nederland bieden informatie en lotgenoten-/maatjescontact.
  • Zorgaanbieders kunnen worden ingeschakeld voor mogelijkheden voor respijtzorg (tijdelijke en volledige overname van de zorg van de mantelzorger zodat deze even tijd voor zichzelf heeft). Voorbeelden hiervan zijn logeerhuis, zorgboerderij, dagopvang/-behandeling, tijdelijke opnames, zorghotels, enz.
  • Organisaties voor Vrijwillige Thuiszorg [VTZ] hebben vrijwilligers die gevraagd kunnen worden voor situaties waar de zorg langdurend is. Organisaties van Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg [VPTZ] hebben vrijwilligers die speciaal getraind zijn om de zorg voor palliatieve terminale patiënten over te nemen.

 2. Online aanbod:

Contact

Postadres
Postbus 271 5000 AG Tilburg

Bezoekadres
p/a Zet Statenlaan 4 Tilburg

Sluiten
http://www.briz.nl/