Mantelzorgers en eigen regie anno 2020

Cliënten in 2020 worden ouder, wonen langer thuis, zijn individualistischer maar ook meer betrokken en beter geïnformeerd. Zij hebben een actieve rol in het inrichten van de eigen zorg en ondersteuning. De focus van zorg is erop gericht om de cliënt of diens mantelzorger te ondersteunen bij zelfmanagement, zelfredzaamheid en eigen regie. Mantelzorgers vinden het zelf, ze hoeven niet meer gevonden te worden. Let wel, we spreken over 2020. Of anders 2025, voor de meer sceptici onder ons..

 

De relatie tussen mantelzorger en zorgmedewerker verandert. Samen bepalen zij als kritische ervaringsdeskundige en als professional welke (aanvullende) ondersteuning wenselijk is. De mantelzorger van nu en dan gaat zelf op zoek naar de beste zorg en ondersteuning. Aanbieders van zorg en welzijn moeten er meer dan ooit voor zorgen dat ze gevonden worden.

 

Door de vergrijzing en de veranderingen in de zorg zullen werkgevers zullen in toenemende 'geconfronteerd' worden met de gevolgen hiervan voor mantelzorgers. 1 op de 8 werknemers combineert werk met zorgtaken thuis. Om ziekteverzuim tegen te gaan is het slim om als werkgever preventief te handelen. De scheidslijn tussen werk en privé moet vervagen, taboes doorbroken, zorgsituaties moeten bespreekbaar worden. Dat vergt een veilig werkklimaat waarin werkende mantelzorgers om hulp durven te vragen en leidinggevenden zich betrokken opstellen. Een luisterend oor en aanpassing van werktijden is vaak al voldoende.

 

De mantelzorger van nu regelt veel online. Google is zijn beste vriend. Keuzes genoeg, iedere dag verschijnt er wel een nieuw aanbod van online hulp en diensten. Ook handige zorg apps rijzen de pan uit. Zelfs het online raadplegen van specialisten kan al op verschillende plaatsen. De cliënt en de mantelzorger voeren de regie. Nog even en robots nemen het huishouden over. Nu nog een raar idee, maar straks net zo normaal als het gebruik van een smartphone of tablet dat nu is. Ook hier is het zaak om als ondernemer gevonden te worden.

Acties BRIZ

  • Eén op de acht werknemers combineert werk met mantelzorg. Een deel van de werkende mantelzorgers komt in de knel door het combineren van werk en mantelzorg. Het kabinet wil dat meer mensen zorgen voor een ander en tegelijk wordt ingezet op een hogere arbeidsparticipatie. Dit maakt het verbeteren van de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren noodzakelijk. Hoe creëren we balans? De BRIZ werkt, samen met BUS, ANBO en HOOM aan bewustwording bij Brabantse werkgevers, werknemers en uitkeringsinstanties.  Gezamenlijk proberen zij hen duidelijk te maken dat de mogelijkheden voor het combineren van werk en (mantel)zorg verankerd moet worden in het personeelsbeleid. Vaak een kwestie van commiceren. De BRIZ heeft de feiten op een rij gezet in de folder Focus op mantelzorgers; Naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat.

  • Brabant behoort tot een van de meest innovatieve regio’s van Europa. Dat biedt kansen voor de Brabantse economie. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om voldoende en betaalbare zorg te houden, is in de zorg grote behoefte aan technologie, producten en diensten die zorg dichtbij huis mogelijk maken. De BRIZ onderkent dit en wil binnen haar mogelijkheden, samen met o.a. Zet en VBOB, het verschil maken ten aanzien van het versnellen van het gebruik en acceptatie ervan door de zorgverlener (mantelzorger en zorgprofessional) en zorgvrager. Om de groei en ontwikkeling van provinciale programma health@home te stimuleren, bereidt zij de consumentenmarkt voor door middel van een bewustwordingstour door Brabant. Burgers moeten zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid om zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam te blijven.

  • De BRIZ heeft, samen met Zet, de drieluik Slim Zelfstandig gemaakt, ter (inspiratie en bewustwording) voor de zorgvrager, de zorgvelener (zowel mantelzorger als zorgprofessional) en de beleidsmaker.

 

 

 

 

Contact

Postadres
Postbus 271 5000 AG Tilburg

Bezoekadres
p/a Zet Statenlaan 4 Tilburg

Sluiten
http://www.briz.nl/