Focus op

mantelzorg

Doe wat nodig is

Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ)

BRIZ & Ik? Mantelzorger

Mantelzorgsymposium Focus op Geluk - 1 juni 2016

Wil je erbij zijn Op woensdag 1 juni a.s. organiseren we ons jaarlijkse mantelzorgsymposium. Dit keer staat het thema geluk centraal. Nu aanmelden? Dat kan nog steeds! Klik hier.

 

Het Programma is ook bekend.

Samenwerking BRIZ & Ik? Mantelzorger

Ongeveer een jaar geleden is de online community Ik? Mantelzorger op Facebook gestart. En in een hele korte tijd hebben zich zo ongelooflijk veel mensen aangemeld; op dit moment staat de teller op bijna 3000 leden! Lideweij Bosman en Marianne van Leeuwen, oprichters van de community, horen vaak terug  wat een opluchting het is, dat er een online plek is, waar mantelzorgers en ex-mantelzorgers met elkaar ervaringen kunnen delen.

 

De BRIZ juicht dit succes ontzettend toe en is ervan overtuigd dat de inzet van deze vorm van ondersteuning en aandacht aanslaat en helpt om de belangrijke mantelzorgthema's over het voetlicht te krijgen.

 

Eerder dit jaar toerden we, samen met Ik? Mantelzorger op de racefiets, ondersteund door verschillende mantelzorginitiatieven, van Utrecht naar Brabant om aandacht te vragen voor mantelzorgers met de campagne Le Tour d’Amour. Deze campagne willen Ik? Mantelzorger en de BRIZ verder uitbouwen om nog meer van ons te laten horen.

 

in 2016 is de BRIZ officieel samenwerkingspartner geworden van Ik? Mantelzorger! We erkennen het belang en het voortbestaan van de community en daarom dragen we graag bij aan de verduurzaming van de slagkracht!

 

Samen met Ik? Mantelzorger gaan we met volle kracht vooruit in dit nieuwe jaar. We zijn supertrots op deze samenwerking. Check snel de posts op Facebook!

 

Ook het ministerie van VWS draagt onze campagne een warm hart toe:

 

Wie en wat is BRIZ?

De mantelzorger anno nu staat in de spotlights. In de veranderende samenleving waarin de burger aan zet is, speelt de mantelzorger een centrale rol. Om de zorg met plezier vol te houden is het zaak de draaglast te verlichten, de eigen regie te versterken en slimme verbindingen naar elkaar te leggen.

 

De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) is een stichting en behartigt de collectieve belangen van de mantelzorger in Brabant. De BRIZ heeft geen vaste/gegroepeerde achterban maar zet actuele mantelzorgvraagstukken om in projecten en daaromheen organiseert zij haar klankbord/haar achterban. Deze kan bestaan uit mantelzorgers, maar ook uit zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderwijs en gemeenten. De BRIZ werkt (samen) aan het verankeren van mantelzorgbeleid bij overheid, instellingen, onderwijs en werkgevers. Zij gaat voor een samenleving waarin overbelasting bij mantelzorgers wordt teruggedrongen en de eigen regie versterkt. Alle activiteiten worden gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. In Doe wat nodig is is het hele verhaal terug te lezen.

 

De BRIZ bestaat uit een bestuur van 3 leden: Joëlle Tacke-Groten (voorzitter), Gemma Koomen-Driessen (penningmeester) en Herman Wijdeven (lid). De bestuurs- en projectcoördinatie wordt uitgevoerd door Nathalie Baas (Zet) en Inge Brokken (De Notulant).

Waar is de BRIZ actief?

De BRIZ werkt soms alleen, vaak met anderen samen aan de verankering van mantelzorgondersteuning in de samenleving. Op de kaart is snel te zien waar de BRIZ actief is, op welk thema en met wie.

Contact

Postadres
Postbus 271 5000 AG Tilburg

Bezoekadres
p/a Zet Statenlaan 4 Tilburg

Sluiten
http://www.briz.nl/